Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Uncategorized

Vihreät kulkuneuvot: Matkustamisen vallankumous

Liikenteen maailma on viime vuosina käynyt läpi todellisen vallankumouksen. Από την άποψη αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ενεργειακή της αποδοτικότητα και για τη βοήθειά της στην πραγματοποίηση αυτού του γεγονότος.