Busque en
Cerrar este cuadro de búsqueda.

¿Puedo deducir el IVA del carburante comprado en el extranjero?

IVA sobre el combustible adquirido en el extranjero

Odliczenie VAT za paliwo zakupione za granicą jest możliwe, ale wiąże się z pewnymi procedurami i obowiązkami. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat:

1. Zasady ogólne:

  • Możliwość odliczenia: Podatnik zarejestrowany dla celów VAT w Polsce może odliczyć VAT za paliwo zakupione na terenie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że paliwo zostało zużyte do celów działalności gospodarczej.
  • Stawka VAT: Odliczeniu podlega VAT naliczony według stawki obowiązującej w kraju, w którym nastąpił zakup paliwa.
  • Limit odliczenia: W przypadku samochodów osobowych odliczeniu podlega 50% VAT, niezależnie od miejsca zakupu paliwa.

2. Warunki odliczenia:

  • Posiadanie faktury VAT: Należy posiadać fakturę VAT dokumentującą zakup paliwa, która zawiera wszystkie niezbędne dane, tj. datę wystawienia, numer faktury, nazwę i adres sprzedawcy oraz nabywcy, ilość i cenę paliwa, a także stawkę i kwotę podatku VAT.
  • Dokumentacja przebiegu pojazdu: W przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
  • Zapłata podatku VAT: Podatek VAT musi zostać zapłacony w kraju, w którym nastąpił zakup paliwa.

3. Procedura odliczenia:

  • Złożenie deklaracji VAT-7: Należy wykazać kwotę naliczonego VAT za paliwo w deklaracji VAT-7 w pozycji 44.
  • Dołączenie faktur VAT: Do deklaracji VAT-7 należy dołączyć kopie faktur VAT dokumentujących zakup paliwa.

4. Dodatkowe informacje:

  • Zwrot VAT z tytułu nabycia paliwa na terenie UE: Możliwe jest również ubieganie się o zwrot VAT z tytułu nabycia paliwa na terenie UE na podstawie wniosku VAT-REF.
  • Procedura kontroli: Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę w celu zweryfikowania danych zawartych w deklaracji VAT-7 i fakturach VAT.

Przykład:

Przedsiębiorca posiada samochód osobowy, który jest wykorzystywany do celów firmowych. Zakupił on paliwo na terenie Niemiec i otrzymał fakturę VAT. Na fakturze jest prawidłowo wykazany rodzaj pojazdu (samochód osobowy) oraz stawka podatku VAT (19%). Przedsiębiorca może odliczyć 50% VAT za paliwo, ponieważ samochód jest wykorzystywany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych.

Uwaga:

Informacje zawarte w tym artykule mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W przypadku wątpliwości co do procedury odliczenia VAT za paliwo zakupione za granicą, należy skontaktować się z doradcą podatkowym.

Wypróbuj https://www.ebvfinance.com/pl/zwrot-podatku-vat, aby uzyskać łatwiejsze rozliczenia podatkowe.

Artículo patrocinado.

Más artículos de interés

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *