Arama
Bu arama kutusunu kapatın.

Pompeian duası - tarihçe, içerik, anlam

Pompeian Duası, Pompeii kentinde ortaya çıkmış eski bir duadır. MS 79 yılında Vezüv'ün patlamasının ardından Pompeii'deki evlerden birinin duvarında bulunmuştur. Bu dua, antik Roma diniyle ilgili en önemli arkeolojik buluntulardan biridir.

Keşif tarihi

Pompei duasının keşfinin öyküsü ilginçtir ve beklenmedik dönemeçlerle doludur. Dua 1709 yılında İtalyan arkeolog Francesco la Vega tarafından keşfedilmiştir. La Vega, İtalyan Domenico Fontana'nın 1599'da şehri keşfetmesinin ardından Pompeii'yi araştırmaya başlayan ilk kaşiflerden biriydi.

La Vega, Pompei'de yürüttüğü çok sayıdaki kazıdan birinde Pompei duasını keşfetmiştir. MS 79 yılında Vezüv'ün patlamasıyla yıkılan evlerden birinin duvarında buldu. Ev o dönemde Pompeii'de keşfedilen pek çok evden biriydi, ancak La Vega keşfinin özellikle önemli olduğunu kısa sürede fark etti.

Duvarda dini bir yazıt olduğunu ilk fark eden La Vega'ydı; bu, antik Roma diniyle ilgili eşsiz bir bulguydu. Bu keşfin Pompeii halkının dini inançları ve uygulamaları hakkında çok değerli bilgiler sağladığını kısa sürede fark etti.

La Vega keşfini 1709 yılında Pompeiana: La descrizione di Pompei adlı kitabında yayınladı ve bu kitapta Pompei'deki araştırmalarını ve keşiflerini, Pompei duası da dahil olmak üzere anlattı. Bu kitap, Pompeii ve antik Roma dini ile ilgilenen diğer arkeologlar ve antik çağ akademisyenleri için önemli bir bilgi kaynağı oldu.

Duanın içeriği

Pompeian Duası, antik Roma'da tapınılan çeşitli tanrılara hitaben yazılmış bir duadır. Duanın sözleri, bulunduğu evin sakinleri için bir koruma ve yardım talebini ifade etmektedir. Dua, tehlikelerden korunma, şifa, bereket ve iş hayatında iyi şans taleplerini içerir.

Pompei duasının metni aşağıdaki gibidir:

"Deae Sanctae, vos rogo et obsecro, ut quidquid ex mea familia est, domo, serving, ancillis, omni familia, in hac ipsa domo, in hac area, in hac villa, in hac fundione, in omni loco, ubicumque sunt, sanos, incolumes, felices, valeant, floreant. Ego vos exoro ut quidquid est apud me, quod vobis placet, id habeam, id teneam, id retineam, id conservem, id amplificem."

Tercüme:
"Tanrı'nın azizleri, sizden rica ediyorum ve yalvarıyorum, ailemden, evimden, hizmetçilerimden, kölelerimden, tüm ailemden gelenler, bu evde, bu mülkte, bu köyde, bu çelik fabrikasında, her yerde, nerede olurlarsa olsunlar, sağlıklı olsunlar, yaralanmasınlar, mutlu olsunlar, gelişsinler. Sizden benimle birlikte olan, sizin keyif aldığınız, benim sahip olduğum, benim sakladığım, benim koruduğum, benim genişlettiğim her şeye sahip çıkmanızı rica ediyorum."

Keşfin önemi

Pompei duası, antik Roma kültürü ve dinini incelemek açısından da önemlidir. Bu şehrin sakinlerinin dini inanç ve uygulamalarını ve bunların günlük yaşamlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Duada aile, sağlık, bereket ve iş başarısı için kutsama talepleri yer almaktadır ki bu da Pompei halkı için bu konuların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Pompeian Duası, antik Roma dilinin incelenmesine yardımcı olmuştur. Modern Latincede artık kullanılmayan birçok kelime ve gramer biçimi içerdiğinden, dilin yüzyıllar içinde nasıl geliştiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Pompei duası, Pompei'nin tarihine ilişkin araştırma alanında kullanılmaktadır. Buluntu, kentin antik Roma'nın en önemli ticari ve kültürel merkezlerinden biri olduğu bir döneme tarihleniyor. Arkeologlar Pompei Duası'nı inceleyerek Pompei sakinlerinin günlük yaşamlarının nasıl olduğunu, ihtiyaçlarının ve ilgi alanlarının neler olduğunu ve dönemin diğer şehirleri ve kültürleriyle ilişkilerini daha iyi anlayabilirler.

Pompei duasının Pompei'de bulunan ve dinle ilgili olan az sayıdaki buluntudan biri olduğunu belirtmek gerekir. Pompeii'de bulunan diğer birçok dini yazıt tahrip edilmiş ya da kaybolmuştur. Bu nedenle Pompei duası antik Roma dini çalışmaları için çok değerlidir ve bu konuda günümüze ulaşan en önemli bilgi kaynaklarından biridir.

Pompei duası, doğal afetlerin tarihine ilişkin araştırmalar için de önemlidir. Bu bulgu, şehrin Vezüv patlamasıyla yıkıldığı döneme aittir ve bu felaketin boyutlarını, sonuçlarını ve bölge sakinlerinin duruma tepkilerini daha iyi anlamamızı sağlar.

Özetle, Pompeian duası Pompeii kentinde ortaya çıkmış önemli bir arkeolojik buluntudur. Vezüv'ün patlamasıyla yıkılan evlerden birinin duvarında bulunmuştur. Bu dua, antik Roma'nın dinini ve dönemin sanatını daha iyi anlamamızı sağlayarak Pompeii sakinlerinin günlük yaşamına dair eşsiz bir fikir vermektedir. Buluntu, tam önemini anlamaya çalışan arkeologlar tarafından halen incelenmektedir.

Daha ilginç makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir