Hälsa

Vad är neutrocyter?

Neutrocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens kamp mot infektioner och sjukdomar. De är systemets viktigaste komponent.

manliga händer som använder lancett på fingret för att kontrollera blodsocker eller ketoner

Insulinresistens - vad är det?

Insulinresistens är ett tillstånd där hormonet insulin i vår kropp inte kan reglera blodsockernivåerna på ett effektivt sätt. Insulinresistens uppstår,