Domov

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Čo je tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré umožňuje získavať teplo z prostredia a prenášať ho do budovy.