Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.

Pompejská modlitba - historie, obsah, význam

Pompejská modlitba je starověká modlitba, která vznikla ve městě Pompeje. Byl nalezen na zdi jednoho z domů v Pompejích po výbuchu Vesuvu v roce 79 n. l. Tato modlitba je jedním z nejvýznamnějších archeologických nálezů souvisejících s náboženstvím starověkého Říma.

Historie objevu

Příběh o objevení pompejské modlitby je zajímavý a plný nečekaných zvratů. Modlitbu objevil v roce 1709 italský archeolog Francesco la Vega. La Vega byl jedním z prvních průzkumníků Pompejí, kteří se pustili do výzkumu poté, co město v roce 1599 objevil Ital Domenico Fontana.

La Vega objevil pompejskou modlitbu při jednom z mnoha vykopávek, které v Pompejích prováděl. Našel ji na zdi jednoho z domů, které byly zničeny výbuchem Vesuvu v roce 79 n. l. Dům byl jedním z mnoha, které byly v té době v Pompejích objeveny, ale La Vega si rychle uvědomil, že jeho objev je mimořádně důležitý.

La Vega si jako první všiml, že na stěně je náboženský nápis, což byl unikátní nález související s náboženstvím starého Říma. Rychle si uvědomil, že tento objev poskytuje neocenitelné informace o náboženské víře a praktikách obyvatel Pompejí.

La Vega svůj objev zveřejnil v roce 1709 v knize Pompeiana: La descrizione di Pompei, v níž popsal své výzkumy a objevy v Pompejích, včetně pompejské modlitby. Tato kniha se stala důležitým zdrojem informací pro další archeology a badatele o starověku, kteří se zajímali o Pompeje a náboženství starověkého Říma.

Obsah modlitby

Pompejská modlitba je modlitba určená různým božstvům, která byla uctívána ve starověkém Římě. Slova modlitby vyjadřují prosbu o ochranu a pomoc pro obyvatele domu, kde byla nalezena. Modlitba obsahuje prosby o ochranu před nebezpečím, uzdravení, plodnost a štěstí v podnikání.

Text modlitby Pompeje je následující:

"Deae Sanctae, vos rogo et obsecro, ut quidquid ex mea familia est, domo, servis, ancillis, omni familia, in hac ipsa domo, in hac area, in hac villa, in hac fundione, in omni loco, ubicumque sunt, sanos, incolumes, felices, valeant, floreant. Ego vos exoro ut quidquid est apud me, quod vobis placet, id habeam, id teneam, id retineam, id conservem, id amplificem."

Překlad:
"Svatí Boží, prosím a vyprošuji vám, aby vše, co pochází z mé rodiny, z mého domu, z mého služebnictva, z mých otroků, z celé mé rodiny, právě v tomto domě, na tomto pozemku, v této vesnici, v této ocelárně, na každém místě, kdekoli jsou, byli zdraví, nezranění, šťastní, vzkvétali. Chtěl bych tě požádat, abys vše, co je u mě, co jsi užíval, co jsem měl, co jsem udržoval, co jsem chránil, co jsem rozšířil."

Význam objevování

Pompejská modlitba je také důležitá pro studium kultury a náboženství starověkého Říma. Umožňuje nám lépe pochopit náboženskou víru a praktiky obyvatel tohoto města a jejich propojení s každodenním životem. Modlitba obsahuje prosby o požehnání pro rodinu, zdraví, plodnost a obchodní úspěch, což ukazuje, jak důležité byly tyto záležitosti pro obyvatele Pompejí.

Pompejská modlitba napomohla studiu jazyka starověkého Říma. Obsahuje mnoho slov a gramatických tvarů, které se v moderní latině již nepoužívají, což umožňuje lépe pochopit, jak se jazyk v průběhu staletí vyvíjel.

Pompejská modlitba se používá při výzkumu historie Pompejí. Nález pochází z doby, kdy bylo město jedním z nejdůležitějších obchodních a kulturních center starověkého Říma. Studiem pompejské modlitby mohou archeologové lépe pochopit, jaký byl každodenní život obyvatel Pompejí, jaké byly jejich potřeby a zájmy a jaké byly jejich vztahy s ostatními městy a kulturami té doby.

Za zmínku stojí, že pompejská modlitba je jedním z mála nálezů z Pompejí, které se týkají náboženství. Mnoho dalších náboženských nápisů, které byly v Pompejích nalezeny, bylo zničeno nebo ztraceno. Proto je Pompeiova modlitba tak cenná pro studium starořímského náboženství a je jedním z nejdůležitějších dochovaných zdrojů informací o tomto tématu.

Pompejská modlitba je důležitá také pro výzkum dějin přírodních katastrof. Tento nález pochází z doby, kdy bylo město zničeno výbuchem Vesuvu, což umožňuje lépe pochopit rozsah a důsledky této katastrofy a reakce obyvatel na vzniklou situaci.

Pompejská modlitba je významným archeologickým nálezem, který pochází z města Pompeje. Byl nalezen na zdi jednoho z domů, které byly zničeny výbuchem Vesuvu. Tato modlitba nám umožňuje lépe pochopit náboženství starověkého Říma a tehdejší umění a dává nám jedinečnou možnost nahlédnout do každodenního života obyvatel Pompejí. Nález stále zkoumají archeologové, kteří se snaží pochopit jeho plný význam.

Další zajímavé články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *