Vyhľadávanie
Zatvorte toto vyhľadávacie pole.

Pompejská modlitba - história, obsah, význam

Pompejská modlitba je starobylá modlitba, ktorá vznikla v meste Pompeje. Našiel sa na stene jedného z domov v Pompejach po výbuchu Vezuvu v roku 79 n. l. Táto modlitba je jedným z najdôležitejších archeologických nálezov súvisiacich s náboženstvom starovekého Ríma.

História objavov

Príbeh objavenia Pompejskej modlitby je zaujímavý a plný nečakaných zvratov. Modlitbu objavil v roku 1709 taliansky archeológ Francesco la Vega. La Vega bol jedným z prvých prieskumníkov Pompejí, ktorí sa pustili do výskumu po tom, čo mesto v roku 1599 objavil Talian Domenico Fontana.

La Vega objavil Pompejskú modlitbu počas jedného z mnohých vykopávok, ktoré v Pompejach uskutočnil. Našiel ho na stene jedného z domov, ktoré boli zničené výbuchom Vezuvu v roku 79 n. l. Dom bol jedným z mnohých, ktoré boli v tom čase v Pompejach objavené, ale La Vega si rýchlo uvedomil, že jeho objav je mimoriadne dôležitý.

La Vega si ako prvý všimol, že na stene je náboženský nápis, čo bol jedinečný nález súvisiaci s náboženstvom starovekého Ríma. Rýchlo si uvedomil, že tento objav poskytuje neoceniteľné informácie o náboženskej viere a praktikách obyvateľov Pompejí.

La Vega svoj objav publikoval v roku 1709 v knihe Pompeiana: La descrizione di Pompei, v ktorej opísal svoj výskum a objavy v Pompejach vrátane Pompejskej modlitby. Táto kniha sa stala dôležitým zdrojom informácií pre ďalších archeológov a bádateľov staroveku, ktorí sa zaujímali o Pompeje a náboženstvo starovekého Ríma.

Obsah modlitby

Pompejská modlitba je modlitba adresovaná rôznym božstvám, ktoré sa uctievali v starovekom Ríme. Slová modlitby vyjadrujú prosbu o ochranu a pomoc pre obyvateľov domu, v ktorom bola nájdená. Modlitba obsahuje prosby o ochranu pred nebezpečenstvom, uzdravenie, plodnosť a šťastie v podnikaní.

Text Pompeovej modlitby je nasledovný:

"Deae Sanctae, vos rogo et obsecro, ut quidquid ex mea familia est, domo, servis, ancillis, omni familia, in hac ipsa domo, in hac area, in hac villa, in hac fundione, in omni loco, ubicumque sunt, sanos, incolumes, felices, valeant, floreant. Ego vos exoro ut quidquid est apud me, quod vobis placet, id habeam, id teneam, id retineam, id conservem, id amplificem."

Preklad:
"Boží svätí, prosím a vyprosujem vám, aby všetko, čo pochádza z mojej rodiny, z môjho domu, z mojich sluhov, z mojich otrokov, z celej mojej rodiny, práve v tomto dome, na tomto pozemku, v tejto dedine, v tejto oceliarni, na každom mieste, kdekoľvek sú, boli zdraví, neboli zranení, boli šťastní, prekvitali. Chcel by som ťa poprosiť, aby všetko, čo je so mnou, čo si užíval, čo som mal, čo som udržiaval, čo som chránil, čo som rozširoval."

Význam objavovania

Pompejská modlitba je dôležitá aj pre štúdium kultúry a náboženstva starovekého Ríma. Umožňuje nám lepšie pochopiť náboženské presvedčenie a praktiky obyvateľov tohto mesta a ich prepojenie s každodenným životom. Modlitba obsahuje prosby o požehnanie pre rodinu, zdravie, plodnosť a obchodný úspech, čo dokazuje, aké dôležité boli tieto otázky pre obyvateľov Pompejí.

Pompejská modlitba pomohla pri štúdiu jazyka starovekého Ríma. Obsahuje mnoho slov a gramatických tvarov, ktoré sa už v modernej latinčine nepoužívajú, čo umožňuje lepšie pochopiť, ako sa jazyk vyvíjal v priebehu storočí.

Pompejská modlitba sa používa v oblasti výskumu histórie Pompejí. Nález pochádza z obdobia, keď bolo mesto jedným z najdôležitejších obchodných a kultúrnych centier starovekého Ríma. Štúdiom Pompejskej modlitby môžu archeológovia lepšie pochopiť, aký bol každodenný život obyvateľov Pompejí, aké boli ich potreby a záujmy a aké boli ich vzťahy s inými mestami a kultúrami tohto obdobia.

Za zmienku stojí, že pompejská modlitba je jedným z mála nálezov z Pompejí, ktoré sa týkajú náboženstva. Mnohé ďalšie náboženské nápisy, ktoré sa našli v Pompejach, boli zničené alebo stratené. Preto je Pompeova modlitba taká cenná pre štúdium starovekého rímskeho náboženstva a je jedným z najdôležitejších zachovaných zdrojov informácií o tejto téme.

Pompejská modlitba je dôležitá aj pre výskum dejín prírodných katastrof. Tento nález pochádza z obdobia, keď mesto zničil výbuch Vezuvu, čo umožňuje lepšie pochopiť rozsah a dôsledky tejto katastrofy a reakcie obyvateľov na vzniknutú situáciu.

Pompejská modlitba je dôležitý archeologický nález, ktorý pochádza z mesta Pompeje. Našiel sa na stene jedného z domov, ktoré zničil výbuch Vezuvu. Táto modlitba nám umožňuje lepšie pochopiť náboženstvo starovekého Ríma a vtedajšie umenie, vďaka čomu máme jedinečnú možnosť nahliadnuť do každodenného života obyvateľov Pompejí. Nález stále skúmajú archeológovia, ktorí sa snažia pochopiť jeho úplný význam.

Ďalšie zaujímavé články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *